Annulering inschrijving

Inleiding:
Indien een deelnemer zich heeft ingeschreven voor een evenement dat door Stichting Living in Your Destiny wordt georganiseerd en als gevolg van overmacht niet in staat is deel te nemen, kan er een verzoek tot terugbetaling worden gedaan.

Aan het verzoek tot terugbetaling wordt in principe voldaan, mits het verzoek 7 dagen voor aanvang van het evenement wordt gedaan. Wanneer het verzoek binnen 7 dagen voor aanvang van het evenement wordt ingediend, willen wij graag een motivatie voor de annulering ontvangen. In dit laatste geval behoudt Living in Your Destiny zich het recht voor om (een deel van) de inschrijvingskosten niet terug te betalen. Dit is bijvoorbeeld het geval indien er door Living in Your Destiny op basis van de inschrijving kosten zijn gemaakt.

Let op: je krijgt alleen de kosten van de training terug en niet de betaalde servicekosten. Deze brengen wij in mindering op het terug te betalen bedrag.

Verzoek tot terugbetaling bij LIYD:
Indien het verzoek tot terugbetaling wordt gehonoreerd, ontvangt de deelnemer hiervan bericht. De terugbetaling kan uitsluitend plaatsvinden als de volgende gegevens bij Living in Your Destiny bekent zijn:

 • Voor- en Achternaam
 • Adres, postcode en woonplaats
 • Email adres
 • Telefoonnummer
 • IBAN (bankrekeningnummer)
 • Evenement waarvoor terugbetaling wordt aangevraagd.

Vul hier formulier hieronder in om uw aanvraag tot terugbetaling in te dienen:

Verzoek tot terugbetaling inschrijving

Met dit formulier wordt het verzoek gedaan tot terugbetaling van de inschrijving.
 • Vul hier uw adres gegevens in.
 • Vul hier uw IBAN gegevens in. Gebruik het format van uw bankrekeningnummer zonder spaties.
 • Geef hier aan voor welk evenement het verzoek tot terugbetaling wordt ingediend. Vermeld daarbij de naam van het evenement, de datum waarop het evenement plaatsvond en het aantal inschrijviingen.
 • Geef hier kort de reden aan waarom je niet in staat bent het evenement bij te wonen en daarom het verzoek tot terugbetaling doet.
 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.