Bevrijding

Als er sprake is van onbeleden zonde kunnen demonen christenen lastig vallen, hinderen en tegenwerken, om te voorkomen dat zij de roeping van God op hun leven vervullen. Daarbij gaat het niet uitsluitend om onze eigen zonden, maar ook om de zonden die in ons voorgeslacht zijn begaan. Zonde en ongerechtigheid vormen open deuren in ons leven waardoor de duisternis invloed kan blijven uitoefenen.

Bij Stichting Living In Your Destiny plaatsen wij bevrijding echter niet onder het pastoraat, maar zien wij het als een normaal onderdeel van het christelijke discipelschapsproces. Na onze bekering tot de Here Jezus en de daarop volgende waterdoop is het tijd om het bevrijdingsgebed te ondergaan. Zodoende zorgen wij dat wij onze demonische bagage kwijt raken en verder kunnen groeien.

Vele honderden mensen getuigen van de veranderingen in hun leven nadat zij bevrijding hebben ontvangen. Zij ervaren meer ruimte, vrijheid en kracht om in hun bestemming te wandelen.

Stichting Living in Your Destiny verzorgt ook een training op het gebied van bevrijding. Deze training is met name bedoeld voor degene die actief in deze bediening wil zijn.

Als je meer over het bevrijdingstraject wilt weten ben je welkom op één van onze informatie-avonden. Tijdens de informatie avonden wordt uitsluitend informatie gegeven; er wordt niet voor bevrijding gebeden.

Voor de data van de informatie-avonden verwijzen wij naar de pagina ‘Bevrijding informatie-avond’.